Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

20:57
egoistka
20:57
3506 8b2c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko

June 21 2017

egoistka
21:34
egoistka
21:27
6603 70aa 390
egoistka
21:25
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viatoniewszystko toniewszystko
21:24
0775 1ecc 390

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:23
egoistka
21:23
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaskman askman

June 02 2017

20:02
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viachica chica

May 22 2017

egoistka
21:38
9638 fdae 390
Reposted fromoll oll

May 21 2017

egoistka
21:23
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
egoistka
21:21
7904 cc77 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:20
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko

May 20 2017

egoistka
20:27
egoistka
20:26
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski

May 18 2017

egoistka
19:53
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

May 15 2017

egoistka
19:09
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
19:09
0633 0e74 390
Reposted fromlyapics lyapics viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
16:58
egoistka
16:57
1481 ba5f 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl