Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

egoistka
21:22
3719 fe1c 390
Reposted frompierdolony pierdolony viatoniewszystko toniewszystko
21:20
4797 3585 390
Reposted fromsunlight sunlight viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:19
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko

July 16 2017

egoistka
19:59
egoistka
19:56

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
egoistka
19:55
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska

July 11 2017

egoistka
20:24
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaskman askman
egoistka
20:22
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
egoistka
20:20
egoistka
20:20

July 05 2017

egoistka
21:10
Reposted fromFlau Flau viaidosk8 idosk8
egoistka
21:09
20:57
egoistka
20:57
3506 8b2c 390
Reposted fromoutoflove outoflove viatoniewszystko toniewszystko

June 21 2017

egoistka
21:34
egoistka
21:27
6603 70aa 390
egoistka
21:25
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viatoniewszystko toniewszystko
21:24
0775 1ecc 390

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:23
egoistka
21:23
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl