Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

egoistka
21:21
7904 cc77 390
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:20
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko

May 20 2017

egoistka
20:27
egoistka
20:26
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski

May 18 2017

egoistka
19:53
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

May 15 2017

egoistka
19:09
1680 4231 390
Reposted frommsofall msofall viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
19:09
0633 0e74 390
Reposted fromlyapics lyapics viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
16:58
egoistka
16:57
1481 ba5f 390
Reposted frompiepszoty piepszoty viakrainakredek krainakredek
egoistka
16:53

May 11 2017

egoistka
08:43

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
08:41
2608 4e04 390
Reposted fromthegirl thegirl viatoniewszystko toniewszystko
07:00
5048 8f60 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko

May 10 2017

egoistka
21:34
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viajustaperson justaperson
egoistka
21:25
0357 3495 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viawolalabym wolalabym

April 13 2017

egoistka
20:52
1966 21c2 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakrainakredek krainakredek
20:50
egoistka
05:08
1557 1b2e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaawaken awaken

April 12 2017

egoistka
21:23

April 04 2017

egoistka
17:52
1128 0858 390
Reposted fromthetemple thetemple viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl