Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

egoistka
05:08
1557 1b2e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaawaken awaken

April 12 2017

egoistka
21:23

April 04 2017

egoistka
17:52
1128 0858 390
Reposted fromthetemple thetemple viatoniewszystko toniewszystko

March 30 2017

egoistka
21:20
1583 2ffd 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:05
1166 a0c8 390
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
21:03
5876 56de 390
Reposted fromstardvst stardvst viatoniewszystko toniewszystko

March 23 2017

egoistka
17:01
16:59
9213 d827 390
Reposted fromstrzepy strzepy viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
16:57
7742 1529 390
Reposted fromohhh ohhh viatazniebieskimi tazniebieskimi

March 22 2017

egoistka
05:47
2219 dddd 390
egoistka
05:45
egoistka
05:41
Reposted fromjasminum jasminum viatazniebieskimi tazniebieskimi
egoistka
05:18
2485 da7e 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
05:18
8507 7f9a 390
Reposted frombrzezinska brzezinska viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
05:16
9146 9698 390
road2success
Reposted fromnazghul nazghul viatazniebieskimi tazniebieskimi
egoistka
05:14
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viakjuik kjuik
egoistka
05:09
1742 6570 390
i think that there is nothing better than good coffee
05:08
7869 2e70 390
egoistka
05:06

Wiedziała, że miał pewną cechę, którą posiada niewielu mężczyzn. Większość z tych, którzy ją mają, nie zdaje sobie z tego sprawy, choć to najgroźniejsza broń w ich arsenale. To mężczyźni, którzy potrafią sprawić, że kobiety czują się przy nich całkowicie odprężone. Na ulicy, w łóżku, przy obiedzie, śmiejąc się i spacerując – wszystko jedno. W ich towarzystwie oddycha się normalnie. Nie trzeba się nadymać, zadzierać nosa ani udawać kogoś, kim się nie jest. Owszem, taki facet chce się dobrać do twoich majtek, ale chce być również w twoich myślach, poświęcić ci swój czas i uwagę. Zawsze daje ci to odczuć. Masz pewność, że jesteś dokładnie tam, gdzie on chce być w danej chwili; że to, co mówisz i czynisz, autentycznie go interesuje.

— Jonathan Carroll
05:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl