Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

egoistka
18:17
7273 fa7c 390
"Ości" 13
egoistka
18:14
Reposted fromgruetze gruetze viajustaperson justaperson
17:53
17:51
0729 1fd1 390

justtryingtoact:

me everyday

egoistka
17:50


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viadisheveled disheveled
17:49
7976 815b 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viajustaperson justaperson
egoistka
17:47
1233 b6b7 390
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko

September 26 2017

egoistka
16:12
source includes actual article
egoistka
16:09
6660 c965 390
egoistka
16:05
2144 3859 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viadisheveled disheveled
egoistka
16:03
8470 8d54 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
egoistka
16:01
4098 4063 390
Reposted frompiehus piehus viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem

September 22 2017

egoistka
03:46
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakrainakredek krainakredek

September 08 2017

egoistka
14:21
egoistka
14:16
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
egoistka
14:16
14:13
egoistka
14:10
egoistka
14:05
Po pierwsze: Stawiaj na siebie. Zawsze. Nikt nie jest ważniejszy niż Ty. A jeżeli ktoś sprawi, że tak czujesz czy myślisz - nie ma racji. Pamiętaj. Ty jesteś najważniejszy w całym swoim życiu.
— przemyślenia egoistki? nie sądzę.
Reposted fromniskowo niskowo viaawaken awaken
egoistka
13:54
4330 d8b6 390
Catception
Reposted fromvolldost volldost viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl