Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

egoistka
20:09
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy. 
— małpa-skała

January 17 2018

egoistka
21:12
8891 5d3f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
egoistka
21:12
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaawaken awaken

December 25 2017

22:09
2900 c291 390
Reposted fromdivi divi viaNanichili Nanichili

December 20 2017

egoistka
17:12
0927 aa81 390
Reposted fromZircon Zircon viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
17:05
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialubie-lato lubie-lato
egoistka
17:03
0206 8add 390

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viakrainakredek krainakredek

November 25 2017

egoistka
21:09
2347 9389 390
Reposted fromslodziak slodziak viaredsth redsth

November 20 2017

egoistka
17:23
3749 0171 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajustaperson justaperson
egoistka
17:08
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
egoistka
17:07
6680 6742 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
egoistka
17:04
2140 16be 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajustaperson justaperson
egoistka
16:59
2629 03e1 390
Reposted fromkjuik kjuik

October 28 2017

egoistka
13:12
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaaskman askman
egoistka
10:08
egoistka
10:08
4881 f827 390
Reposted fromplayinglove playinglove viaredsth redsth

October 08 2017

egoistka
18:17
7273 fa7c 390
"Ości" 13
egoistka
18:14
Reposted fromgruetze gruetze viajustaperson justaperson
17:53
17:51
0729 1fd1 390

justtryingtoact:

me everyday

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl