Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

egoistka
17:57
egoistka
17:54
9884 f90e 390
Reposted fromfungi fungi viawolalabym wolalabym

March 08 2018

egoistka
23:09
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadisheveled disheveled
egoistka
23:04
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaaskman askman

March 02 2018

egoistka
21:41
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamorsik morsik

January 30 2018

egoistka
21:14
3254 f0b4 390
Reposted fromolaosa olaosa viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:12
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaredsth redsth
20:58
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
egoistka
20:58
8926 6547 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakrainakredek krainakredek

January 20 2018

egoistka
20:09
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy. 
— małpa-skała

January 17 2018

egoistka
21:12
8891 5d3f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
egoistka
21:12
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaawaken awaken

December 25 2017

22:09
2900 c291 390
Reposted fromdivi divi viaNanichili Nanichili

December 20 2017

egoistka
17:12
0927 aa81 390
Reposted fromZircon Zircon viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
17:05
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialubie-lato lubie-lato
egoistka
17:03
0206 8add 390

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viakrainakredek krainakredek

November 25 2017

egoistka
21:09
2347 9389 390
Reposted fromslodziak slodziak viaredsth redsth

November 20 2017

egoistka
17:23
3749 0171 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajustaperson justaperson
egoistka
17:08
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
egoistka
17:07
6680 6742 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl