Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

egoistka
22:49
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawaken awaken
22:48
4643 bc92 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaawaken awaken
egoistka
22:42
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaaskman askman
egoistka
22:41
3166 e474 390
egoistka
22:35
5312 be40 390
egoistka
22:33
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
22:33
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
egoistka
22:28

We mnie

Problem jest na pewno we mnie,

Nie doszukuj się go w sobie,

W tobie wszystko jest okay.

— Dawid Podsiadło, Nie ma fal

October 25 2018

egoistka
20:47
egoistka
20:37
5166 f544 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaaskman askman
egoistka
20:37
5161 c184 390
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaaskman askman
egoistka
20:34
1010 6419 390
egoistka
20:34
egoistka
20:26
9064 b20c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
egoistka
20:24
8029 da24 390
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
egoistka
20:17
1868 9aaf 390
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik

October 24 2018

egoistka
21:06
5866 e62f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viawdychamspaliny wdychamspaliny
egoistka
21:00
3107 7c65 390
Reposted fromkaiee kaiee viawolalabym wolalabym
egoistka
20:59
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
egoistka
20:51
6129 8912 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl