Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

egoistka
18:58

April 26 2018

egoistka
16:32
3374 f39f 390
egoistka
16:28
Nie bój się miłości tylko dlatego że poprzednia odcięła Ci nogi, gdyż następna może Ci ofiarować skrzydła.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman

March 24 2018

egoistka
17:57
egoistka
17:54
9884 f90e 390
Reposted fromfungi fungi viawolalabym wolalabym

March 08 2018

egoistka
23:09
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadisheveled disheveled
egoistka
23:04
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaaskman askman

March 02 2018

egoistka
21:41
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamorsik morsik

January 30 2018

egoistka
21:14
3254 f0b4 390
Reposted fromolaosa olaosa viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
21:12
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaredsth redsth
20:58
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
egoistka
20:58
8926 6547 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viakrainakredek krainakredek

January 20 2018

egoistka
20:09
Widzę jak patrzysz i to sporo dla mnie znaczy. 
— małpa-skała

January 17 2018

egoistka
21:12
8891 5d3f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
egoistka
21:12
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaawaken awaken

December 25 2017

22:09
2900 c291 390
Reposted fromdivi divi viaNanichili Nanichili

December 20 2017

egoistka
17:12
0927 aa81 390
Reposted fromZircon Zircon viatoniewszystko toniewszystko
egoistka
17:05
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialubie-lato lubie-lato
egoistka
17:03
0206 8add 390

Nikomu
Reposted fromEmisja Emisja viakrainakredek krainakredek

November 25 2017

egoistka
21:09
2347 9389 390
Reposted fromslodziak slodziak viaredsth redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl